Per a professors: classes de ioga / seminaris sobre com aplicar el ioga a l'aula

CLASSES DE IOGA

Com en qualsevol empresa, una de les causes més importants de l’absentisme laboral als centres educatius d'Europa és l’estrès.  Una excel·lent manera de combatre els seus símptomes i millorar la productivitat és l’ús de les tècniques que ens ofereix el ioga.

El ioga ens permet augmentar la resiliència davant les situacions d’estrès i mantenir l’optimisme i la motivació a través del treball fet sobre la consciència postural, la respiració i la relaxació.

També ofereix la possibilitat d’aprendre a gestionar la relació entre la tensió generada pel lloc de treball i l’energia vital de cadascú.

Els beneficis en salut i rendiment derivats d’incorporar les classes de ioga al centre educatiu es veuran traduïts en diferents aspectes:

  • Renovar l’energia i la vitalitat, combatent així els símptomes de l’ansietat, cansament i insomni.
  • Alleujament de dolors causats per tensions.
  • L’augment de la capacitat de concentració i relaxació que optimitzarà els temps en els processos.
  • La comunicació esdevindrà més assertiva.
  • L’augment de la positivitat comportarà un augment de creativitat.
  • Les classes contribueixen a la millora de la salut general.

Programa RISUM:

Oferim classes de 60 a 75 minuts al propi centre (abans de l'horari lectiu, al migdia o al final de la jornada). És suficient amb una sala de reunions o espai similar que pugui quedar lliure de mobiliari fàcilment. Nosaltres proporcionarem el material (màrfegues, mantes i elements de suport).

Són classes que poden ser practicades per qualsevol persona, independentment de l'edat o de la seva condició física. En una mateixa sessió oferim diferents opcions que la fan accessible a tothom.

 

Contacteu amb nosaltres per a obtenir el vostre pressupost.

El farem tenint en compte:

  • Número de participants.
  • Número de sessions programades.
  • Desplaçaments.
  • Si el centre ja disposa de material propi.

 

SEMINARI: COM APLICAR EL IOGA A L'AULA?

El ioga convida al nen a estar present, el qual es tradueix en una major creativitat i millor intuïció.

Els exercicis de ioga estimulen les capacitats d’aprenentatge i la motivació. Milloren la relació alumne-professor, disminueixen l’agitació a les classes, augmenten el grau d’atenció i milloren la conducta. No es pretén especialitzar els nens, només oferir formes senzilles per disminuir l’impacte de les emocions i l’estrès. Aquests moments no son temps perdut, ans el contrari, perquè permeten que el cervell assimili les lliçons i les experiències diàries.

“Sempre hi ha flors per aquells que volen veure-les”.

(Henri Matise)

RISUM ofereix un seminari de dues hores aproximadament on es veuran exercicis de ioga que són fàcilment aplicats a l’aula en qualsevol moment del dia.

Aquests exercicis inclouen respiracions (pranayamas), postures (asanas) i afirmacions positives (sankalpes). També com combinar-los per poder realitzar sessions des de 3 minuts fins a 10 depenent de l’edat dels alumnes.

Contacteu amb nosaltres per a obtenir el vostre pressupost.