Per a professors: classes de ioga / seminaris sobre com aplicar el ioga a l'aula

CLASSES DE IOGA

Com en qualsevol empresa, una de les causes més importants de l’absentisme laboral als centres educatius d'Europa és l’estrès.  Una excel·lent manera de combatre'n els símptomes i millorar la productivitat és l’ús de les tècniques que ens ofereix el ioga.

El ioga ens permet augmentar la resiliència davant les situacions d’estrès i mantenir l’optimisme i la motivació a través del treball fet sobre la consciència postural, la respiració i la relaxació.

També ofereix la possibilitat d’aprendre a gestionar la relació entre la tensió generada pel lloc de treball i l’energia vital de cadascú.

Els beneficis en salut i rendiment derivats d’incorporar les classes de ioga al centre educatiu es veuran traduïts en diferents aspectes:

  • Renovació de l’energia i la vitalitat, per combatre així, els símptomes de l’ansietat, el cansament i l'insomni.
  • Alleujament de dolors causats per tensions.
  • Augment de la capacitat de concentració i relaxació que optimitzarà els temps en els processos.
  • Més assertivitat en la comunicació.
  • Augment de la positivitat, que comportarà un augment de la creativitat.
  • Una millora de la salut en general.

Programa RISUM:

Oferim classes de 60 a 75 minuts al mateix centre (abans de l'horari lectiu, al migdia o al final de la jornada). N'hi ha prou amb una sala de reunions o espai similar que fàcilment pugui quedar lliure de mobiliari. Nosaltres proporcionarem el material (màrfegues, mantes i elements de suport).

Són classes que poden ser practicades per qualsevol persona, independentment de l'edat o de la seva condició física. En una mateixa sessió oferim diferents opcions, cosa que la fa accessible a tothom.

 

Contacteu amb nosaltres per a obtenir un pressupost.

El farem tenint en compte:

  • Nombre de participants.
  • Nombre de sessions programades.
  • Desplaçaments.
  • Si el centre ja disposa de material propi.

 

SEMINARI: COM APLICAR EL IOGA A L'AULA?

El ioga convida el nen a estar present, la qual cosa es tradueix en una més creativitat i una millor intuïció.

Els exercicis de ioga estimulen les capacitats d’aprenentatge i la motivació. Milloren la relació alumne-professor, disminueixen l’agitació a les classes, augmenten el grau d’atenció i milloren la conducta. No es pretén especialitzar els nens, només oferir formes senzilles per disminuir l’impacte de les emocions i l’estrès. Aquests moments no són temps perdut, al contrari, permeten que el cervell assimili les lliçons i les experiències diàries.

“Sempre hi ha flors per a aquells que volen veure-les”.

(Henri Matise)

RISUM ofereix un seminari de dues hores, aproximadament, on es veuran exercicis de ioga que són fàcilment aplicables a l’aula en qualsevol moment del dia.

Aquests exercicis inclouen respiracions (pranaiames), postures (assanes) i afirmacions positives (Sankalpa); també com combinar-los per poder fer sessions des de 3 minuts fins a 10, depenent de l’edat dels alumnes.

Contacteu amb nosaltres per a obtenir un pressupost.