Properament...

Sorteig:
Per Reis, marxa nòrdica!

 

BASES LEGALS PEL SORTEIG “Per Reis, marxa nórdica”.

Identificació de l’empresa organitzadora

L’empresa Risum (Natàlia Oliva) amb domicili fiscal a C/Dr. Oliveres, 3 i NIF 37330965X ha organitzat aquesta campaña titulada “Per Reis, marxa nórdica”.

Dates d’inici i finalització del concurs

La data d’inici del concurs és el 27 de desembre de 2019 a les 14.00 del migdia i finalitzarà el 5 de gener de 2020 a les 11.59. Es podrà participar només en aquest període de temps.

Risum es reserva el dret a aplaçar o ampliar el període de concurs en cas de força  major, així com la facultat d’interpretar els present termes i condicions legals.

Regles i condicions per a participar

Poden participar en el sorteig aquelles persones físiques majors de 18 anys.

Per a participar hauran de seguir la pàgina de Risum i comentar en la mateixa publicació a qui creuen que també els agradaria aprendre marxa nórdica. Tots ells entraran en un sorteig d’un curs d’iniciació a la marxa nòrdica a realitzar a la Garrotxa (Girona, Catalunya) dins el calendari de cursos programats.

Selecció del guanyador i modalitat de sorteig

El sorteig es realitzarà el dia 5 de gener a través de sortea2.com que certificarà que la selecció ha estat aleatòria.

S’escollirà una persona guanyadora i una suplent. Si la persona guanyadora no s’ha posat en contacte amb Risum el dia 8 de gener de 2020 a les 20.00 hores el premi passarà a la persona guanyadora suplent, aquesta també tindrà 3 dies per respondre. Un cop s’ofereixi el premi al suplent, l’anterior guanyador perdrà el dret a reclamar el premi.

Premi ofert

El premi és un curs d’iniciació a la marxa nòrdica d’aproximadament 4 hores de durada a realitzar a la comarca de la Garrotxa (Girona). El valor és de 24€ i es facilitaran les dates possibles de realització quan es contacti amb la persona guanyadora.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades subministrades pels participants seran tractades confidencialment i recopilades en un fitxer de caràcter personal, essent la Natàlia Oliva titular i responsable d’aquest fitxer amb l’objectiu de gestionar els concursants i posar-se en contacte amb ells.

Risum, Natàlia Oliva, garantirà el compliment íntegre de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal en el tractament de les dades personals recollides en el concurs “Per Reis, marxa nòrdica”, en especial en el que fa referència a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.

Acceptació de les Bases Legals

La participació en el sorteig implica l’acceptació dels presents termes i condicions legals. Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o de la part de les bases legals implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència, Risum, quedarà alliberada del compliment de l’obligació amb aquest participant.